نماد سایت کافه نیوز

در صورت بازگشت ایران به گفتگوهای هسته‌ای؛


وزارت خارجه بریتانیا:
برنامه هسته‌ای ایران پیشرفته‌تر شده و بیش از هر زمان دیگری ما را نگران می‌کند.

ایران بیش از ۲ سال است که از توافق هسته‌ای پیروی نکرده است.

ایران به تقویت قابلیت‌های خود به صورت دائمی و برگشت ناپذیر ادامه می‌دهد.

درهای دیپلماسی همچنان در صورت بازگشت ایران به گفتگوهای هسته‌ای باز است.

instagram.com/cafehnews.ir
By: via cafehnews.ir

خروج از نسخه موبایل