نماد سایت کافه نیوز

چگونه دندان درد را خوب کنیم؟ + کارهای ممنوعه!

دندان درد ناگهانی میتواند امان شخص را ببرد. مخصوصا اگر درد دندان در شب باشد. راه هایی برای کاهش یا درمان دندان درد در خانه وجود دارد که شاید بتوان تا حدودی این درد را تسکین کرد.


منبع

خروج از نسخه موبایل